Bemutatkozás

Mikrohitel

Közhasznúság

Adatvédelmi tájékoztató

KapcsolatInnovációs hírek


Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy az Új Mikrohitel programban rendelkezésre álló keretösszeg elfogyott, kizárólag a visszaforgó forrásokból helyezhető ki újabb hitelösszeg. A forrásellátás folyamatos, azonban korlátozott, szerződéskötés és folyósítás a beérkezett hitelkérelmek sorrendjében történik. Köszönjük megértésüket!


MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ VÁLTOZÁS

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2021. július 15-től a Mikrohitel konstrukció az alábbiak szerint változik:
A hitel maximális összege 15.000.000 Ft. Beruházásra, forgóeszköz finanszírozásra fordítható, valamint szabad felhasználású hitelként is igényelhető 0% önerővel. A kamat mértéke fix 7,9%. A futamidő beruházás és szabad felhasználású hitel esetén 15 év (36 hónap türelmi idő igényelhető), forgóeszköz finanszírozás esetén 3 év (6 hónap türelmi idővel).

A szabad felhasználású mikrohitel kivételével az egy mikrovállalkozásnál lévő mikrohitelek együttes összege nem haladhatja meg a maximális hitelösszeg háromszorosát (45.000.000 Ft-ot). Több mikrohitel igénylése esetén a hiteleket különböző célokra kell felhasználni, de a célok kapcsolódhatnak egymáshoz. Számszerű korlátozás nélkül adható be mikrohitel kérelem.

A további részletekkel, kérdéseivel kapcsolatban keressen bennünket az alábbi elérhetőségek valamelyikén.
Irodánk címe: Szekszárd, Garay tér 16.
Telefon: 74/312-333, 20/9700-066. Email: info@tmva.hu
    A mikrohitelről bővebben  


Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon – GINOP-5.1.9-17-2017-00010


Projekt címe: „Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése Nyugat-Dunántúlon”
A projekt azonosító száma: GINOP-5.1.9-17-2017-00010
A szerződött támogatás összege: 632 785 322 Ft
A támogatás mértéke: 100%
Jelen projekt a GINOP-5.1.9-17 – Álláskeresők és fiatalok vállalkozóvá válásának ösztönzése – képzés és mentorálás felhívásra, a Gazdaságfejleszi és Innovációs Operatív Program keretében az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése támogatásából valósul meg.
A projekt befejezési dátuma: 2022.06.30.
Konzorciumi partnerség:
  • Vas Megye és Szombathely Város Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványa (VASHVK)
  • Tolna MegyeibVállalkozásfejlesztési Alapítvány (TMVA)
  • Zala Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (ZMVA)
Vezető partner:
  • Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (KVA)
Program rövid bemutatása: a Nyugat dunántúli régió területén új egyéni vagy mikro-vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező álláskeresők és fiatalok felkészítése saját vállalkozásuk indítására. Ennek érdekében a program segítséget nyújt üzleti tervük kialakításához ismeret és készségfejlesztéssel, valamint pénzügyi támogatással a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vállalkozás induló költségeihez.
A program célcsoportja: két részből áll
    Fiatalok:
  • 18-25 év közötti fiatalok, akik sem oktatásban, sem képzésben nem vesznek részt és nem is dolgoznak (NEET fiatalok). A 18-25 év közötti fiatalok programba vonásának feltétele, hogy az egyén az Ifjúsági Garancia Program regisztrált alanya legyen, vagy
  • 25-30 év közötti fiatalok, akik a programba történő bevonáskor a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők, vagy 18-30 év közötti, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek;
    Álláskeresők:
  • életévét már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál regisztrált álláskeresők vagy 30. életévüket már betöltött, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálatnál közvetítést kérőként nyilvántartásba vett megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülő személyek.
A program második komponenseinek keretében, – amelyeket a Magyar Államkincstár (MÁK) koordinál – a GINOP-5.2.7-18 és a GINOP-5.1.10-18 pályázati felhívások alapján, a jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező, az első komponensben nyújtott képzési programokat eredményesen elvégző, vállalkozásukat megalapító vállalkozók maximum 4.573.800 forint, vissza nem térítendő forrásban részesülhetnek 100%-os intenzitással, induló költségeik támogatása céljából, valamint további visszatérítendő támogatás igényelhető a projekt megvalósításához a GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú hitelprogram keretében.

Program célja: hogy elősegítse az életképes ötlettel és vállalkozói szemlélettel bíró pályázók által indított vállalkozások létrejöttét a Nyugat-dunántúli régióban. A program azokat a rátermett álláskeresőket várja, akik megalapozott és reális elképzeléssel bírnak egy működő vállalkozás létrehozásához. Olyan ismereteket, készségfejlesztést, valamit mentorálást nyújt számukra, mely lehetővé teszi terveik megvalósulását. Egyéni és mikrovállalkozások jöhetnek majd létre, amelyek vezetői megfelelő tudással és készségekkel rendelkeznek a vállalkozások fenntartható, eredményes, adótudatos, hatékony és szabályszerű működtetéséhez. Az új vállalkozók a program segítségével támogató környezetben kezdhetik meg tevékenységüket, amely a későbbiek során is elősegíti a hálózatosodás, a gazdasági együttműködés hasznának érvényesülését, hozzájárulva a régió különböző térségeiben élők jólétéhez.

Képzési program: A potenciális vállalkozók a GINOP-5.1.9-17-2017-00010 számú projekt megvalósításának keretében nyújtott képzési programok teljesítésével kaphatják meg a vállalkozásindításhoz szükséges kompetenciákat, megszerezhetik az alapvető jogi, pénzügyi, gazdálkodási, munkaszervezéssel, gazdálkodással és irányítással kapcsolatos ismereteket, megismerhetik a vállalkozási formák típusait, képessé válhatnak előkészíteni önfoglalkoztatóvá vagy vállalkozóvá válásuk lépéseit. A támogató szolgáltatásokon keresztül segítséget kapnak üzleti tervük összeállításához, illetve az indítási időszakban tanácsadás és mentorálás keretében kiemelt segítséget kapnak a jogszerű működéshez, az tudatos vállalkozói magatartás kialakításához.

Program információ: www.3000000.hu

LEZÁRULT AZ INKUBÁTOR BŐVÍTÉSÉT CÉLZÓ PROJEKT

A meglévő létesítmény sikerességét újabb páláyzat megvaslóításával folytatta Alapítványunk. Zárult az új csarnok építését célzó DDOP-1-1-1/B projekt

Alapítványunk az első ütemben a Szekszárdi ipari parkban épített 12.500 m 2 területen 2.492 m 2 hasznos alapterületű inkubátorházat.

Ez a beruházás 100%-os kihasználtsággal indult és további igények felmerülése végett döntött Alapítványunk az inkubátorház bővítése mellett. A bővítés kapcsán 5.684 m2 területen hoztunk létre egy újabb épület-együttest: 855 m 2 új műhelycsarnok és 170 m 2 iroda és szociális blokk épült meg, amit termelő-szolgáltató vállalkozások bérelnek majd.

A vállalkozások sikeres fellendítését célzó szolgáltatások is rendelkezésre állnak, melyhez a hátteret a már meglévő inkubátor-kapacitások mellett új irodai háttér megépítése is biztosítja majd. Az inkubátorház a vállalkozások működéséhez kapcsolódó szolgáltatásokat is nyújt a célcsoport részére: üzletviteli tanácsadást, jogi tanácsadást, tolmácsolást, irodai szolgáltatásokat, IT szolgáltatásokat, képzéseket.

A projekt tervezett költségvetése 160 mFt + ÁFA volt, ehhez összesen 70 %-os támogatást nyert az Alapítvány a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programra benyújtott pályázatával. A projekt 2010. november 15-én indult.


ÁTADÁSRA KERÜLT AZ INKUBÁTORHÁZ


A "Termelő inkubátorház és kísérleti műhely létrehozása Uniós segítséggel – helyi adottságokra épülő versenyképes gazdaság megteremtése"

EU források felhasználásával létesített inkubátorház átadására kerül sor a Szekszárdi Ipari Park területén (Rosner Gyula u.)


A helyi szaktudásra alapozó termelő szektor kisvállalkozásai képezik annak a projektnek a célcsoportját, melynek kapcsán átadásra került a régóta tervezett inkubátorház. A fémmegmunkálás, gépgyártás, innovatív ipari gyártás és szolgáltatás jól képzett, szakismeretekkel rendelkező munkaerőn alapulnak.

A CNC technológiák térhódítása új minőségi követelményekkel párosult, ehhez kell felnőnie annak a vállalkozói körnek, amely versenyképes akar maradni. Ez jelentős infrastrukturális és humánerőforrás fejlesztést igényel.

A Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány a helyi vállalkozásokkal egyeztetve ilyen megfontolásokat alapul véve készítette elő és valósította meg a projektjét.

Az Új Magyarország Regionális Operatív Programjáról bovebb tájékoztatástért kattintson ide.A 2432 m2 alapterületű létesítményben műhelycsarnokok, raktár, irodák, tárgyaló- és konferenciatermek biztosítják a vállalkozók számára a megfelelő ingatlanhátteret. A létesítmény modern felszereltsége műszaki, szakmai hátteret kíván biztosítani a célcsoport fejlesztéséhez (gépek, CAD munkaállomás, stb.), igazi szakmai műhelymunkákra rendezkedünk be, termékfejlesztést, innovációt, szakképzést érintő elképzelések megvalósítása érdekében.

A projekt tervezett költségvetése 349 M Ft + Áfa volt, ehhez összesen 50%-os támogatást nyert az Alapítvány a Dél-Dunántúli Regionális Operatív Programra benyújtott pályázatával. A projekt finanszírozását a Paksi Atomerőmű Zrt támogatta. A projekt 2008. szeptember 22-én indult.

A projekt során létrejött létesítmények jelenleg 100%-os kihasználtsággal működnek.
   ENGLISH   


KORÁBBI PROJEKTEK

WINEPLAN-Interreg IIICI2NET
Tanácsadói program

Pályázati referenciákHASZNOS LINKEK


Tolna megye
Szekszárd város
Paksi Atomeromű
Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
Copyright © 2008 Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
7100 Szekszárd, Garay tér 16.
Tel/fax: +36 74 312 333